Adres IP

Moje IP

44.211.31.134


Adres IP

(ang. Internet Protocol address – IP address) to unikatowy numer przyporządkowany urządzeniom w sieciach komputerowych, protokołu IP. Adresy IP są wykorzystywane w Internecie oraz sieciach lokalnych. Adres IP zapisywany jest w postaci czterech oktetów w postaci dziesiętnej oddzielonych od siebie kropkami.

W adresach, które zostały przypisane komputerom, część bitów znajdująca się z lewej strony 32-bitowego adresu IP identyfikuje sieć. Liczba tych bitów zależy od tzw. klasy adresu. Pozostałe bity w 32-bitowym adresie IP identyfikują konkretny komputer znajdujący się w tej sieci. Taki komputer nazywany jest hostem. Adres IP komputera składa się z części sieciowej i części hosta, które reprezentują konkretny komputer znajdujący się w konkretnej sieci.

 Aby poinformować komputer o sposobie podziału na części 32-bitowego adresu IP, używana jest druga 32-bitowa liczba, zwana maską podsieci. Maska ta wskazuje, w jaki sposób powinien być interpretowany adres IP, określając liczbę bitów używanych do identyfikacji sieci, do której jest podłączony komputer. Maska podsieci jest wypełniana kolejnymi jedynkami wpisywanymi od lewej strony maski. Maska podsieci będzie zawierała jedynki w tych miejscach, które mają być interpretowane jako adres sieci, a pozostałe bity maski aż do skrajnego prawego bitu będą równe 0. Bity w masce podsieci równe 0 identyfikują komputer lub hosta znajdującego się w tej sieci.

 

Pozycjonowanie a adres IP

Profesjonaliści zajmujący się SEO twierdzą, że adres ip serwera, na którym hostowana jest strona ma duży wpływ na efektowne pozycjonowanie. Każdy serwer w sieci ma swój własny adres ip. Wiec, jeśli dostawca hostingu pod jednym adresem hostuje wiele stron www to biorąc pod uwagę skuteczne pozycjonowanie jest to dla nas niekorzystne. Algorytm wyszukiwarek może powiązać ze sobą kilka stron, jako pochodzących z jednego źródła. Rozwiązaniem tego problemu jest zamówienie u dostawcy hostingu oddzielnego adresu IP. Dzięki temu nasza strona otrzyma oddzielny adres a skuteczność pozycjonowania zostanie poprawiona.

Przykłady masek podsieci:

11111111000000000000000000000000 zapisana w notacji kropkowo-dziesiętnej jako 255.0.0.0 lub

11111111111111110000000000000000 zapisana w notacji kropkowo-dziesiętnej jako 255.255.0.0

W pierwszym przykładzie pierwsze osiem bitów od lewej strony reprezentuje część sieciową adresu, natomiast pozostałe 24 bity reprezentują część adresu identyfikującą hosta. W drugim przykładzie pierwsze 16 bitów reprezentuje część sieciową adresu, a pozostałe 16 bitów reprezentuje część adresu identyfikującą hosta.

 

Zamiana adresu IP 10.34.23.134 na postać dwójkową daje w wyniku:

00001010.00100010.00010111.10000110

 

Wykonanie boole’owsklej operacji AND na adresie IP 10.34.23.134 i masce podsieci 255.0.0.0 prowadzi do utworzenia adresu sieciowego hosta:

 

00001010.00100010.00010111.10000110

11111111.00000000.00000000.00000000

00001010.00000000.00000000.00000000

00001010.00100010.00010111.10000110

11111111.11111111.00000000.00000000

00001010.00100010.00000000.00000000

 

Po zamianie wyniku na postać kropkowo-dziesiętną otrzymujemy sieciową cześć adresu IP -10.0.0,0 (Jeśli zastosujemy maskę 255.0.0.0).

 

Po wykonaniu boole’owskioj operacji AND na adresie IP 10.34.23.134 i masce podsieci 255.255.0,0 otrzymujemy adres sieciowy hosta:

 

Po zamianie wyniku na postać kropkowo-dziesiotną otrzymujemy sieciową część adresu IP – 10.34.0.0 (jeśli zastosujemy masko 255.255.0.0).