Podaj adres IP w celu jego sprawdzenia:


IP:
Po sprawdzaniu adresu IP, zostaną wyświetlone informacje takie jak: nazwa hosta, sieć, kraj z którego pochodzi dany adres.

Aby sprawdzić adres IP w systemie Windows XP należy kliknąć start następnie uruchom i wpisać komendę cmd. Uruchomiony zostanie wiersz poleceń. W wierszu poleceń należy podać komendę ipconfig.

 

Poniżej przykład sprawdzenia adresu IP:

Adresy dzielą się na publiczne i prywatne. Jeżeli dany adres znajduje się w przedziale:

 

10.0.0.0 - 10.255.255.255 (maska: 255.0.0.0)

172.16.0.0 - 172.31.255.255 (maska: 255.240.0.0)

192.168.0.0 - 192.168.255.255 (maska: 255.255.255.0)

Oznacza to, że jest adresem prywatnym.