Sprawdzanie IP


Podstawowe informacje o adresie IP:
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w raporcie szczegółowym.

Dla adresu IP 44.210.149.205 dostępny jest raport szczegółowy
  • dokładna lokalizacja, współrzędne geograficzne, miejscowość, kod pocztowy
  • wskazanie adresu IP 44.210.149.205 na mapie
  • nazwa i dane dostawcy Internetu
  • dane kontaktowe i wiele innych przydatnych infomracji
Przykład
21,90 zł (z VAT)


Aby sprawdzić adres IP w systemie Windows XP należy kliknąć start następnie uruchom i wpisać komendę cmd. Uruchomiony zostanie wiersz poleceń. W wierszu poleceń należy podać komendę ipconfig.

Poniżej przykład sprawdzenia adresu IP:

Adresy dzielą się na publiczne i prywatne. Jeżeli dany adres znajduje się w przedziale:

10.0.0.0 – 10.255.255.255 (maska: 255.0.0.0)

172.16.0.0 – 172.31.255.255 (maska: 255.240.0.0)

192.168.0.0 – 192.168.255.255 (maska: 255.255.255.0)

Oznacza to, że jest adresem prywatnym.