Serwer Proxy to urządzenie z zainstalowanym specjalnym oprogramowaniem, które nawiązuje połączenia w imieniu użytkownika. Serwer Proxy jest swego rodzaju buforem pośredniczący pomiędzy zasobami Internetu a użytkownikiem. 

Rodzaje serwerów Proxy:

  • Przezroczyste Proxy(Transparent Proxies)
  • Anonimowe proxy(Anonymous Proxies)
  • Elite Proxies