Adres IP – Rodzaje adresów IP

Nazwa Pierwszy adres IP Ostatni adres IP Klasa Największy ciągły blok
Blok 24-bitowy 10.0.0.0 10.255.255.255 pojedyncza sieć klasy A 10.0.0.0/8
Blok 20-bitowy 172.16.0.0 172.31.255.255 16 kolejnych sieci klasy B 172.16.0.0/12
Blok 16-bitowy 192.168.0.0 192.168.255.255 256 kolejnych sieci klasy C 192.168.0.0/16
Blok 12-bitowy 224.0.0.0 239.255.255.254 Klasa D 224.0.0.0/20
Blok 8-bitowy 240.0.0.0 255.255.255.254 Klasa E 240.0.0.0/24

W adresach klasy A tylko pierwszy oktet wskazuje adres sieci; pozostałe trzy oktety opisują unikatowy adres węzła w sieci. Choć jest tylko 127 adresów sieci klasy A, każdy taki adres może obejmować w przybliżeniu 17 milionów węzłów. Jak nietrudno zgadnąć, adresy klasy A zostały przyznane organizacjom rządowym i wielkim instytucjom.

Adresy klasy B używają pierwszych dwóch oktetów do wskazania adresu sieci i ostatnich dwóch jako unikatowego węzła sieci. Z uwagi na większą długość, adresów klasy B jest więcej, ale w ramach każdego można unikatowo opisać tylko około 65 000 węzłów.

W adresach klasy C używa się pierwszych trzech oktetów jako adresu sieciowego i tylko ostatniego oktetu jako adresu węzła. Stąd istnieje wiele dostępnych adresów klasy C, ale każdy z nich może być użyty tylko do 254 węzłów.

Ze względu na skończoną ilość adresów oraz konieczność ich agregacji dla celów uproszczenia routingu powstały Regionalne Rejestry Internetowe (ang. RIR) – organizacje zajmujące się przydzielaniem puli adresów dla poszczególnych dostawców Internetu (ang. ISP). Organizacją nadrzędną jest Agencja Zarządzania Numeracją Internetową (ang. IANA), która zajmuje się dystrybucją poszczególnych klas A. Do organizacji regionalnych należą:

 

  • APNIC (ang. Asia Pacific Network Information Centre) – dla rejonu Azji i Pacyfiku,
  • ARIN (ang. American Registry for Internet Numbers) – dla rejonu Ameryki Północnej,
  • LACNIC (ang. Regional Latin-American and Caribbean IP Address Registry) – dla rejonu Ameryki Łacińskiej i wysp Karaibskich,
  • RIPE (fr. Réseaux IP Européens) – dla rejonu Europy, Bliskiego Wschodu i centralnej Azji.

Jeżeli ISP potrzebuje więcej adresów zwraca się do właściwej organizacji regionalnej i otrzymuje kolejny zakres numerów IP.